Rozvody vody a topení

Rekonstrukce rozvodů vody a topení je velmi často prováděna společně s rekonstrukcí bytového jádra nebo rovnou s celou rekonstrukcí bytu. V každém případě jde   o řemeslnou práci instalatérů, topenářů, a zedníků.

rozvody vody

Rozvody vody

V drtivé většině rozvodů vody se jedná o rozvody v plastu PPR (pro studenou vodu řada PN16 a pro teplou vodu řada PN20). Plastové trubky se spojují polyfúzním svařováním a izolují se nálevkovou izolací z mirelonu. Izolace je důležitá jak proti tepelným ztrátám, tak proti kondenzaci a hlavně proti tepelné roztažnosti trubky. Nevýhodou plastů je právě velká tepelná roztažnost (cca 30x větší než u mědi). Výhodou je nízká cena, snadný způsob spojování. Dále se rozvody vody provádějí v mědi, která je odolnější a trvanlivější. Musí se spokovat pájením, životnost měděných rozvodů je více než 80 let.

Kompromisem zmíněných rozvodů je vícevrstvá trubka, která kombinuje jednoduchost a cenovou dostupnost plastů a železná vrstva (hliník nebo měď) zajišťuje menší roztažnost a větší odolnost rozvodů. U vytápění je hlavní výhodou kyslíková bariéra, která zabrání zavzdušňování topení. Vyšším cenovým nákladem je zde spojování, které se provádí lisováním. Navíc každý výrobce má vlastní typ lisování a spojovacích prvků.

Rozvody topení

Měděné rozvody topení mají hladký povrch, kde prakticky nic nerezne ani se neusazuje. Topenářská měděná trubka je při výrobě vystavena různým chemickým procesům, při kterých trubka „zestárne“ a při použití už nereaguje na žádné látky, tedy nevzniká měděnka. Proto pro rozvody topení nejčastěji používáme měděné trubky, které spojujeme pomocí měkkého kapilárního pájení. Výhodami měděných rozvodů jsou jednoduchost a rychlost montáže, možnosti snadného ohýbání, dlouhá životnost a samozřejmě cena.

Na rozvody topení lze i zde využít trubky plastové, doporučujeme pouze plasty topenářské, nikoli instalatérské (trubka je vícevrstvá s kyslíkovou bariérou a je určena pro rozvod topení). Plastové potrubí se spojuje lisovacími nebo kompresními spojkami (svěrné kroužky). Nevýhoda topenářských plastů je vysoká cena tvarovek, které navíc mají velký diferenční odpor.